ภาพกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ ค่ายมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2567

นายสุนทร  สีหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานในการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมส่งมอบนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมะหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2567