ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด //ขอแสดงความยินดีกับรองภาณุพงศ์ ศุภอุดร ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ด้วยความยินดียิ่ง

9 พฤษภาคม 2567 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกดุริยางคศาสตร์  

นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าเรียน สามารถสมัครเรียนออนไลน์ตามลิงค์ (สมัครเรียน ม.1 ) (สมัครเรียน ม.4 )

วันที่ 23 มีนาคม 2567 รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาบท

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 นายสุนทร  สีหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

โอเน็ต

     2 มีนาคม 2567  เวลา 08.30 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ได้ต้อนรับนายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ซึ่งได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 

LINE_ALBUM_สอบคัดเลือก นร. ศึกษาต่อ ม. ๑,ม. ๔ ปีการศึ

     9 – 10  มีนาคม 2567 ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ฟุตบอล

     9 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทดสอบคามสามารถทางด้านฟุตบอล เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

     27 – 29  กุมภาพันธ์  2567 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

     22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้

     22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท aerosoft ประเทศไทย จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 6 คน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนอีก จำนวน 1 ชุด…

     19 กุมภาพันธ์ 2567 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง นำโดยนายภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธาน…

     12 กุมภาพันธ์ 2567 มอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการฝึกภาคสนามที่ศูนย์ฝึก นศท.โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด…

     7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนจัดทำโครงการจิตอาสาขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชตามธรรมชาติในบ่อน้ำของโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก กองพันทหารช่าง ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด

     10 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครนักเรียนพิเศษ สสวท. วันแรกมีผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจมาสมัครทั้งวัน(รับสมัคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2567)

     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ตามรายละเอียด
[ประกาศรับสมัคร] [ใบสมัครเรียน] [รายละเอียดสมัครขอรับทุนพระเมตตา]