ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด //ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศก์จบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 อย่างภาคภูมิ

23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

     22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้

     22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท aerosoft ประเทศไทย จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 6 คน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนอีก จำนวน 1 ชุด…

     19 กุมภาพันธ์ 2567 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง นำโดยนายภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธาน…

     12 กุมภาพันธ์ 2567 มอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการฝึกภาคสนามที่ศูนย์ฝึก นศท.โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด…

     7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนจัดทำโครงการจิตอาสาขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชตามธรรมชาติในบ่อน้ำของโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก กองพันทหารช่าง ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด

     10 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครนักเรียนพิเศษ สสวท. วันแรกมีผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจมาสมัครทั้งวัน(รับสมัคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2567)

     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ตามรายละเอียด
[ประกาศรับสมัคร] [ใบสมัครเรียน] [รายละเอียดสมัครขอรับทุนพระเมตตา]