กิจกรรมมอบเกียรติบัตรกระโดดหอสูงและยิงปืน ลูกเสือ และเนตรนารี ปีการศึกษา2566