กิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ วัดป่าศรีรัตนวนาราม

นางปริชาติ น้ำคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบนักเรียน จำนวน 22 คน เข้าร่วมกิจกิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ วัดป่าศรีรัตนวนาราม ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2567