ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิรัลพัชร นารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,13:22  อ่าน 748 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัศมี เนินนิราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,04:42  อ่าน 498 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปเล่มบทที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,10:43  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปเล่มบทที่4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,10:43  อ่าน 519 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปเล่มบทที่3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,10:43  อ่าน 578 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปเล่มบทที่2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,10:42  อ่าน 557 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปเล่มบทที่1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,10:42  อ่าน 564 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน (Derivative of Function)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,14:47  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..