ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยุทธ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/12/2012
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 563181
Page Views 817597
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ เชิงสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบัวลอง ปิกลม
ครู คศ.3

นางณัชฐาวีย์ ยันตะพันธ์
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ ศิริพงษ์
ครู คศ.3

นางอัมพร แก้วอำนาจ
ครู คศ.3

นางจันทรัสม์ ขาวศรี
ครู คศ.2

นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ครู คศ.2

นางสาวรัศมี เนินนิราช
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศ
ครู คศ.2

นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุ
ครูผู้ช่วย