ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
ประกาศ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
1. วัน เวลา สถานที่
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. 
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. 
        ณ หอประชุมอนงคาราม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 
2. แนวปฏิบัติ
2.1 แนวปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา Covid-19
- นักเรียน 1 คน ให้มีผู้ปกครอง 1 คนเท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
- ผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิและล้างมือก่อนเข้าสถานที่ประชุม
2.2 เอกสารที่ต้องเตรียม
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ปกครองใช้เป็นเอกสารประกอบการรับค่าเครื่องแบบนักเรียน
 
 
4. ค่าใช้จ่ายภาคเรียนที่ 1/2563 (สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6) คลิกดูรายละเอียด
 
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,23:53   อ่าน 492 ครั้ง