ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ)
ประกาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษ
 
          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบพิเศษ
 
วันที่ 9-30 มีนาคม 2563 
  • เวลา 08.30-16.30 น. รับสมัคร  ณ ห้องธุรการ
วันที่ 31 มีนาคม 2563
  • เวลา 09.00-12.00 น. สอบวัดความรู้
  • เวลา 13.00-16.00 น. รายงานตัวและมอบตัว

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,00:07   อ่าน 723 ครั้ง