ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ)

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(รอบพิเศษ)

................................................................................

 

ช่วงเวลารับสมัคร  :  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร    :  ห้องธุรการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

                             -  รับใบสมัคร ระเบียบการ ปฏิทินการเปิดเรียน/รายการค่าใช้จ่าย และอื่นๆ

                             -  กรอกใบสมัคร

                             -  ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ ( ม.1 / ม.4)

                             -  กรอกใบมอบตัว

                             -  ชำระค่าใช้จ่าย (ตามประเภทที่สมัคร)

                             -  (กรณีที่เป็นนักเรียนประจำให้กรอกใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนประจำ)

 

การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย : ให้นักเรียน/ผู้ปกครองไปดำเนินการซื้อเครื่องแต่งกายด้วยตนเอง ประกอบด้วย

                      ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรรารี ชุดกีฬา ชุดนักเรียนประจำ/อุปกรณ์เครื่องนอนนักเรียนประจำและอื่นๆ ที่ร้านนิวเรืองสิน (ข้างตลาดหนองแคน ในตัวเมืองร้อยเอ็ด)     

 

               ** ส่วนชุดพิธีการ จะมีเจ้าหน้าที่ของร้านสูทโสรส จากจังหวัดขอนแก่น มาวัดตัวนักเรียนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองอีกครั้งตามหมายเลขโทรศัพท์ใบสมัคร (หรือติดต่อคุณครูกฤษณา สิงห์คำ  082-3069749)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  - 043-039834 (โรงเรียน)

                              - 093-5399559 (ครูวันเพ็ญ  สังวิบุตร)

                                         

 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 1840 ครั้ง