ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
       เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีรายละเอียด คลิกที่นี่
สมัครเรียนออนไลน์     คลิกที่นี่

ลักฐานในการสมัครมีดังนี้ 
1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาต้นสังกัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 4638 ครั้ง