ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการงานสมัชชาคุณธรรม
นายยุทธ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด นำคณะครู และนักเรียน จัดแสดงนิทรรศการงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑  "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา"  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,16:03   อ่าน 891 ครั้ง