ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความความเคารพและรำลึกถึงพระคุณของคุณครู
ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา  แปลว่า ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่าสอนศิลปวิทยากร
ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง  แปลว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเหล่านั้น ผู้ให้โอวาท ผู้ทาให้ปัญญาเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครู อาจารย์เหล่านั้น ด้วยความเคารพ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,10:57   อ่าน 1144 ครั้ง