ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จัดให้มีกิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมขึ้นเพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกระเบียบวินัยและความอดทน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,15:29   อ่าน 3363 ครั้ง