ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ ภาคค่ำ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดจึงแต่งตั้งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 สิงหา 2556

โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2556,17:48   อ่าน 2258 ครั้ง