ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ+วันแม่แห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป และเนื่องจากในเทอมนี้โรงเรียนมีกิจกรรมหลายอย่างจึงในจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นพร้อมกับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่8 สิงหาคม 2556 โดยในช่วงเช้าเป็นช่วงกิจกรรมวันแม่ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2556,09:00   อ่าน 1993 ครั้ง