ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศ ม.4 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.33 KB 81
ประกาศ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.13 KB 85
ประกาศ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.28 KB 94
ประกาศ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.81 KB 101
ประกาศรับนักเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.34 KB 81
ใบสมัครเข้าเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.84 KB 85
grade60_1
m6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 87
m5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 91
m4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 80
m3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 78
m2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 70
m1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 88
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 71
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 67
ใบสมัคร61_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.93 KB 80
ประกาศรับสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.5 KB 73
ใบสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.33 KB 75
งานวิชาการ
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 67
ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 63
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 65
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.01 KB 74
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 66
คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิต วิทย์ (ฉบับปรับปรุง 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 63
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 83
งานแนะแนว
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.11 KB 0
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.47 KB 0