ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
grade60_1
m6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 9064
m5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 9087
m4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 9038
m3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 9034
m2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 9023
m1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 9039
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครครูต่างประเทศ63_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.71 KB 8789
ใบสมัครครูต่างประเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 8930
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 9034
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 9018
ใบสมัคร61_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.93 KB 9024
ประกาศรับสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.5 KB 9022
ใบสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.33 KB 9025
งานวิชาการ
กำหนดการปฐมนิเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.17 KB 8940
ประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.34 KB 8956
ประกาศผลสอบม.4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.85 KB 8958
ประกาศผลสอบ ม.4 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.57 KB 8951
ประกาศผลสอบ ม.1 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.37 KB 8954
ประกาศผลสอบ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.1 KB 8956
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.9 KB 8961
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 8958
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 9009
ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 9010
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 9017
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.01 KB 9028
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 9017
คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิต วิทย์ (ฉบับปรับปรุง 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 9010
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 9028
งานแนะแนว
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.11 KB 8961
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.47 KB 8953
อื่นๆ
ระเบียบการแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.42 KB 8935
ใบสมัครแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.65 KB 8924
ประกาศ ม.4 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.33 KB 9031
ประกาศ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.13 KB 9035
ประกาศ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.28 KB 9046
ประกาศ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.81 KB 9047
ประกาศรับนักเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.34 KB 9098
ใบสมัครเข้าเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.84 KB 9036