ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
grade60_1
m6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 29662
m5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 29693
m4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 29634
m3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 29635
m2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 29614
m1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 29636
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครครูต่างประเทศ63_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.71 KB 29381
ใบสมัครครูต่างประเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 29521
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 29628
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 29611
ใบสมัคร61_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.93 KB 29623
ประกาศรับสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.5 KB 29620
ใบสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.33 KB 29616
งานวิชาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.46 KB 14341
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.42 KB 14342
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.01 KB 14342
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 14342
กำหนดการปฐมนิเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.17 KB 29531
ประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.34 KB 29552
ประกาศผลสอบม.4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.85 KB 29553
ประกาศผลสอบ ม.4 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.57 KB 29542
ประกาศผลสอบ ม.1 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.37 KB 29557
ประกาศผลสอบ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.1 KB 29559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.9 KB 29553
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 29554
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 29602
ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 29610
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 29609
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.01 KB 29620
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 29612
คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิต วิทย์ (ฉบับปรับปรุง 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 29600
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 29617
งานแนะแนว
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.11 KB 29553
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.47 KB 29627
อื่นๆ
ระเบียบการแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.42 KB 29531
ใบสมัครแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.65 KB 29515
ประกาศ ม.4 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.33 KB 29634
ประกาศ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.13 KB 29628
ประกาศ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.28 KB 29636
ประกาศ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.81 KB 29641
ประกาศรับนักเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.34 KB 29732
ใบสมัครเข้าเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.84 KB 29629