ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
grade60_1
m6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 48393
m5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48411
m4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48280
m3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48269
m2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 48365
m1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48245
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการsandbox Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.81 KB 9
บทบาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.61 KB 12
แผนเผชิญเหตุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.03 KB 12
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.09 KB 48696
ประกาศ การนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ภูมิล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.71 KB 48278
ใบสมัครครูต่างประเทศ63_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.71 KB 48509
ใบสมัครครูต่างประเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 48526
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48356
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 48245
ใบสมัคร61_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.93 KB 48175
ประกาศรับสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.5 KB 48445
ใบสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.33 KB 48232
งานวิชาการ
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.24 KB 8054
ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.54 KB 48301
ตารางเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.61 KB 48241
ประกาศแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.4 KB 48192
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.46 KB 48216
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.42 KB 48165
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.01 KB 48348
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 48209
กำหนดการปฐมนิเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.17 KB 48200
ประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.34 KB 48392
ประกาศผลสอบม.4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.85 KB 48318
ประกาศผลสอบ ม.4 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.57 KB 48202
ประกาศผลสอบ ม.1 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.37 KB 48230
ประกาศผลสอบ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.1 KB 48381
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.9 KB 48374
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 48503
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48171
ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48204
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48520
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.01 KB 48104
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 48150
คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิต วิทย์ (ฉบับปรับปรุง 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 48374
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 48523
งานแนะแนว
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.11 KB 48174
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.47 KB 48315
อื่นๆ
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.47 KB 48419
เอกสารแนบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.28 KB 48162
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.74 KB 48437
urgently required Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.56 KB 48300
urgently required Word Document ขนาดไฟล์ 22.33 KB 48509
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 48213
Application for Employment Word Document ขนาดไฟล์ 17.57 KB 48344
ระเบียบการแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.42 KB 48521
ใบสมัครแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.65 KB 48142
ประกาศ ม.4 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.33 KB 48273
ประกาศ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.13 KB 48133
ประกาศ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.28 KB 48168
ประกาศ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.81 KB 48435
ประกาศรับนักเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.34 KB 48295
ใบสมัครเข้าเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.84 KB 48117