ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
grade60_1
m6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 48494
m5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48512
m4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48380
m3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48371
m2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 48468
m1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48348
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการsandbox Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.81 KB 114
บทบาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.61 KB 117
แผนเผชิญเหตุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.03 KB 116
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.09 KB 48797
ประกาศ การนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ภูมิล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.71 KB 48381
ใบสมัครครูต่างประเทศ63_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.71 KB 48612
ใบสมัครครูต่างประเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 48626
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48456
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 48349
ใบสมัคร61_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.93 KB 48277
ประกาศรับสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.5 KB 48547
ใบสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.33 KB 48333
งานวิชาการ
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.24 KB 8156
ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.54 KB 48403
ตารางเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.61 KB 48348
ประกาศแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.4 KB 48296
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.46 KB 48317
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.42 KB 48265
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.01 KB 48448
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 48312
กำหนดการปฐมนิเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.17 KB 48301
ประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.34 KB 48493
ประกาศผลสอบม.4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.85 KB 48418
ประกาศผลสอบ ม.4 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.57 KB 48305
ประกาศผลสอบ ม.1 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.37 KB 48333
ประกาศผลสอบ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.1 KB 48484
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.9 KB 48479
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 48606
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48274
ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48307
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48620
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.01 KB 48206
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 48252
คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิต วิทย์ (ฉบับปรับปรุง 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 48476
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 48624
งานแนะแนว
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.11 KB 48276
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.47 KB 48414
อื่นๆ
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.47 KB 48519
เอกสารแนบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.28 KB 48263
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.74 KB 48539
urgently required Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.56 KB 48400
urgently required Word Document ขนาดไฟล์ 22.33 KB 48610
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 48316
Application for Employment Word Document ขนาดไฟล์ 17.57 KB 48445
ระเบียบการแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.42 KB 48623
ใบสมัครแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.65 KB 48240
ประกาศ ม.4 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.33 KB 48374
ประกาศ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.13 KB 48235
ประกาศ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.28 KB 48269
ประกาศ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.81 KB 48533
ประกาศรับนักเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.34 KB 48396
ใบสมัครเข้าเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.84 KB 48219