เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด (สว.รอ.)

สมเด็จพระศรีนครินทร์แผ่นดินไทย
เราเทิดไว้บนเหนือเกล้าชาวสยาม
พระบารมีพระศักดิ์ศรีอันงดงาม
ทั่วฟ้าเรืองอร่ามสยามพระชนนี

สมเด็จพระศรีนครินทร์ถิ่นศึกษา
แหล่งวิชาให้ความรู้คู่ศักดิ์ศรี
ขยัน ซื่อสัตย์ เร่งพัฒนาเทคโนโลยี
รักสามัคคี การกีฬา ก้าวหน้าไกล

จะยึดมั่นฟันฝ่าอุปสรรค
จะยึดหลักสมเด็จย่าที่ให้ไว้
สร้างคุณงามทำความดีเกียรติเกรียงไกร
ด้วยจิตใจรักชาติอย่างมั่นคง

สมเด็จพระศรีนครินทร์ถิ่นเรืองรอง
ชื่อลือก้องสมพระเกียรติสมประสงค์
น้ำเงิน แดงแรงกล้าสง่าธง
เทิดธำรงสมเด็จย่าทั่วหล้าเอย

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)