สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
อักษรพระนามาภิไธย สว สีเหลือง - แดง อยู่เหนือกรมสามัญศึกษา สีน้ำเงิน
มีชื่อโรงเรียนสีแดงอยู่ในโบว์สีเหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่แดง