ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เรื่อง ไม่มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24 KB
สรุปประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.54 KB
สรุปประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 937.36 KB
สรุปตารางแสดงวงเงินงบมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.69 KB
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.43 KB
แผนปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.38 KB