ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 มี.ค. 66 รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ/ชำระค่าใช้จ่าย
10 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบ
05 มี.ค. 66 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4
04 มี.ค. 66 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1
01 มี.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
21 ก.พ. 66 ถึง 25 ก.พ. 66 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ฝ่ายวิชาการ
17 ก.พ. 66 นักเรียน ม.1-6 ทัศนศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
16 ก.พ. 66 ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม